1. Ana Sayfa
  2. »
  3. İş
  4. »
  5. 3600 Gün Emeklilik, Malulen Emeklilik Maaşı *2023

3600 Gün Emeklilik

3600 gün emeklilik düzenlemesi özellikle emekli adayları tarafından merak konusudur. 3600 gün emeklilik konusunda yapılan düzenleme ile emeklilik adaylarınca merak konusu hususların incelendiği içeriğimizin ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. 3600 gün emeklilik düzenlemesi, 3600 gün prim ödeyen SGK’li kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşında emekliliğe olanak tanır.

3600 gün emeklilik düzenlemesi, kısmi emeklilik formülünü uygulamaya koymakta. 3600 gün emeklilik düzenlemesi gereği bu formül uygulandığında emekli olanların en düşük maaşı da 7500 TL olarak ödenecek. EYT yasası uyarınca primi yetmeyenlerin yeni alternatiflerden istifade edebilmesi için yapılması planlanan esnekliklerden biri de emeklilik yaşına yönelik çalışmalar.

3600 gün emeklilik düzenlemesi çerçevesinde, 4857 sayılı yürürlükteki İş Kanunu ve 5510 sayılı yürürlükteki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca EYT düzenlemesinden yararlanma hakkı elde edenlerin primi yetmediğinde kısmi emekliliğe yönelik olarak gerçekleştirilecek olan bu çalışmadan yararlanması mümkün olabilecek.

3600 Gün Malulen Emeklilik Maaşı

3600 gün emeklilik (malulen) hakkı elde edecek kişilerin 1 Ekim 2008 den önce işe girmiş olması ve maluliyet oranlarının da %80 den yukarı olması koşulu aranır. Söze konu kişiler 3600 gün emeklilik prim gününü tamamladıklarında malulen emekli olmaya hak kazanabilecekler. 3600 gün emeklilik (maluliyet), ilk defa çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücünde oluşan kayıplar sonucunda oluşur.

3600 gün malulen emeklilik maaşı

3600 gün emeklilik çerçevesinde kişi, söz konusu koşulun yanı sıra diğer şartları da sağladığında malulen emekli olabilir. Malulen emekli edilebilme koşulları arasında sigortalı olmak ve sağlık şartlarında kanunda yer verilen değişikliklerin meydana gelmesi yer alır. Aksi takdirde ilgili kişinin malulen emekli olabilmesi mümkün değildir.

Çalışmaya başladığı tarihten önce maluliyet durumu oluşanların, çalışma gücünde kayıp yaşayanların, maden ve yeraltı işlerinde çalışanların, erken yaşlandığı tespit edilenlerin daha kolay şekilde emekli olabilmesi için sigortalı olarak çalışmış olması ve koşulları sağlaması gerekmektedir. Bahse konu koşullar kanunen hüküm altına alınmış olup mutlaka karşılanması gerekir.

Sigortalı çalışanın şartları sağlaması durumunda bu haklardan yararlanması mümkün olur. Şimdi, 3600 gün emeklilik kapsamında merak konusu hususlara daha yakından mercek tutacağız. 3600 gün emeklilik kapsamında araştırılan hususlardan bir diğeri ise 15 yıl 3600 gün emeklilik şartlarıdır. İlgililerin dikkatle incelemesini tavsiye etmekteyiz. Fakat özellikle belirtmekte fayda var ki 3600 gün emeklilik bahsine ilişkin hususlarda yetkin bir avukattan hukuk danışmanlığı almak, hatalı veya ihmali bir davranış sebebiyle hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir.

15 Yıl 3600 Gün Emeklilik Şartları

3600 gün emeklilik düzenlemesini de kapsayan yasal değişiklikler gereğince kişi belli bir yaşa gelmesine rağmen primini tamamlamadıysa ve sigortalı olması durumunda kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. 3600 gün emeklilik düzenlemesini de içeren bu yeni düzenlemeye göre yaş haddi ve işe başlama tarihi de çalışılan statüye bağlı olarak değişmektedir.

3600 gün emeklilik 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü doldurduklarında ve 50 – 60 yaş aralığında ise emekli olabileceklerdir. Bu tarih sonrasında işe başlayanların ise 4500 prim gününü tamamlaması gerekmektedir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlamış olan sigortalı çalışanların kadın olmaları durumunda 15 yıl ve 3600 prim gününü tamamlamaları ve 50 yaş koşulunu da karşılamaları gerekir.

3600 gün emeklilik için öngörülen bu şartları sağlayan çalışanların emekli olabilmesi mümkündür. Çalışmaya ilk kez Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 yılları arasında başlayanlar için SGK’li olma koşulu sağlandığında 25 yıllık sigortalılığa bakılır. Bunun yanı sıra 4500 prim gün sayısının dolmuş olması da gerekir. Bu durumdaki kadın sigortalı çalışanlar 58 yaşında ve erkek çalışanlar da 60 yaşında emekli olabilir.

3600 gün emeklilik çerçevesinde izaha muhtaç bir diğer konu ise 2008 Mayıs ayı sonrası sigortalı olan kişilerin durumudur. Mayıs 2008 den sonra sigortalı olanların ise primlerini 1 Ocak 2036 ‘ya kadar 5400 güne tamamlamaları durumunda 63 yaşında emekli aylığı alabilmeleri mümkün olacaktır.  Son düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 2023 yılı için 7500 TL olarak tespit edilmiştir.

1999 Öncesi 3600 Emeklilik Şartları

1999 yılından önce işe başlayanların 15 yıl, 3600 prim gününün yanı sıra 50 yaşını doldurmuş olması durumunda emekli olması mümkündür. Kısmi emeklilikten yararlanabilmek isteyen sigortalıların 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurması gerekmektedir. Bu koşullarda emekli olacaklarda kadınlar için 58 erkeler içinse 60 yaş şartı bulunmaktadır.

1999 yılı öncesinde sigortalılık başlangıcı olanlar için 3600 gün prim ödediklerinde 15 senenin geçmesi ile emekli olmaya hak kazanabilmektedir. 1999 öncesinde sigortalılığı tescil edilen çalışanın kadın çalışan ise 15 yıl ve 3600 prim ödeme gününe sahip olması gerekir. Bu çalışanın 50 yaş sınırını aşmış olması da bir diğer koşuldur.

Erkek sigortalı çalışan için 3600 (üç bin altı yüz) prim gün sayısını tamamlamış olmak, 55 yaşını doldurmuş olmak ve 15 yıllık sigortalılık süresini karşılamak gerekmektedir. Bu hususu inceledikten sonra, yine bilhassa emeklilik adayları tarafından merak konusu bir başka konuya, 3600 kısmi emeklilik konusuna mercek tutacağız.

3600 Gün Kısmi Emeklilik

3600 gün emeklilik (kısmi) çerçevesinde yapılan düzenlemeye bağlı olarak kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartına uyulduğunda kısmi emeklilik hakkı elde edilebilir. Bu kapsamda ise kişinin sigortalı olması koşulu aranmaktadır. Yürürlükteki mevzuatlar uyarınca şartlar yerine getirildiğinde başvuru sahipleri 3600 gün emeklilik (kısmi) hakkından yararlanabilmektedir.

EYT şartlarının 1999 öncesine dönmesi durumunda ise 3600 prim ödemem gününü dolduran sigortalı çalışanların 50-55 yaş şartını sağlamaları durumunda emeklilik hakkı elde edebilmesi de mümkün olacaktır. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca EYT kapsamına girmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olamayan sigortalı çalışanlar için kısmi emeklilik hakkı uygulanır.

Söz konusu çalışanların 3600 gün emeklilik çerçevesinde prim gününü doldurması durumunda 50-55 yaş şartını taşımaları durumunda kısmi emeklilikten yararlanma hakkı doğmaktadır. Bu uygulama 1999 öncesi şartlar uygulanırsa geçerli olacaktır. EYT 3600 konusu da izaha muhtaç bir başka konudur. Şimdi, 3600 gün emeklilik başlığı altında EYT 3600 konusunu mercek altına alacağız.

EYT 3600

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenlenen yasa kapsamında haklardan yararlanamayanlar için 3600 gün emeklilik prim gün sayısı ve kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaş koşulu sağlandığında sigortalı çalışana emekli olma hakkı verilebilecektir. Bu düzenleme uyarınca emeklilik hakkı elde edenler en düşük maaş olan 7500 TL emekli aylığını almaya hak kazanabilecekler.

EYT emeklilik şartları söz konusu olduğunda sigortalı çalışanın 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Bu tarihte sigorta kaydı yapılmış olan çalışanın 5000-5975 prim gününü ödemiş olması koşulu da aranır. Kadınlarda yirmi yıllık sigortalı çalışma süresine bakılırken erkekler için bu süre yirmi beş yıl olarak düzenlenmiştir. Şimdi, kimlerin EYT düzenlemesinden yararlanma hakkı olduğunu ifade edelim:

4/A Sigorta Kapsamında Çalışanlar İçin 4/B (BAĞ – KUR) Sigorta Kapsamında Çalışanlar İçin 4/C (Emekli Sandığı) Sigorta Kapsamında Çalışanlar İçin
9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması Kadın çalışanlarda 20 yıl, erkek çalışanlarda ise 25 yıl hizmet şartını sağlamak. Kadın çalışanlarda 20 yıl, erkek çalışanlarda ise 25 yıl hizmet şartını sağlamak.
4/a (SSK) sigortalı çalışanlarda kadınlar için 20 yıl, erkekler içinse 25 yıllık sigortalılık süresi ve 000-5975 arasında kademeli prim gün koşullarını taşımak

 

3600 gün emeklilik

Sonuç

3600 gün emeklilik çerçevesinde kaleme alınan içeriğimiz 3600 gün emeklilik ve bununla ilişkili diğer konulara mercek tutmakla birlikte, 3600 gün emeklilik ile ilgili kapsamlı ve detaylı bir bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, özellikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’nda deneyim ve yetkinlik sahibi bir iş hukuku avukatı yardımına başvurmanın, hak ve menfaat kaybına mani olunabilmesi bakımından en doğru ve sağlıklı yaklaşım olacağını belirtmek gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların 15 yıl ve 3600 prim gün sayısını doldurması durumunda 50-60 yaş aralığında emekli olabilmesi mümkündür. Bu tarihten sonra çalışma hayatı başlayanlar içinse tamamlanması gereken prim gün sayısı 4500 olmaktadır.

Kısmi emeklilikle ilgili olarak 15 yıl ve 3600 prim gün sayısı doldurulduğunda sigortalı çalışan emekli olabilmektedir. Kadınlar için bu koşullar sağlandığında yaş şartı 58’dir. Erkekler içinse yaş şartı 60 olarak belirlenmiştir.

3600 gün SGK yazısının alınması için sigortalı çalışanın iş yerinin bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekir. Sosyal güvenlik müdürlükleri de bu yazıyı verebilmektedir.

3600 gün emeklilik başvurusu yapılacağı zaman Sosyal Güvenlik Kurumu’na belgelerin verilmesi gerekir. Bu kapsamda gelir/aylık ödenek/talep belgeleri kuruma sunulur. Şartları sağlayan sigortalı çalışanların e-devlet üzerinden başvuru yapabilmesi mümkündür.

EYT’de aranan koşullar 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olmasıdır. Bunun yanı sıra 4/a sigortalı çalışanların kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresine gerek duyulur. Prim gün sayısı ise 5000-5975 arasında olmalıdır.

3600 günde emekli olma koşulları kısmi emeklilik için kadınlarda 58 yaş sınırı ve erkeklerde ise 60 yaş sınırıdır. EYT koşullarının 1999 öncesine dönmesi durumunda ise 3600 prim gün sayısını tamamlayan sigortalı çalışanların kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartını karşılaması durumunda emekli olabilmesi mümkün olacaktır.

Kısmi emeklilikte sigortalı çalışanın kök aylığının ne olduğuna bakılmaksızın en düşük maaş olan 7500 TL’den hesaplama yapılmaktadır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00